Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det ble nedsatt to bredt sammensatte referansegrupper, den ene for svangerskap og fødsel, den andre for tiden etter fødsel. Referansegruppene besto av representanter for

 • pasientorganisasjonene
 • LAR-sentrene
 • ruspoliklinikkene
 • regionale helseforetak (RHF)
 • sosialtjenesten/NAV
 • spesialteam for gravide/spesialiserte helsestasjoner
 • gynekologiske avdelinger (fødeavdelinger)
 • pediatriske avdelinger
 • rusinstitusjoner
 • forskningssentre
 • kompetansesentrene for rus
 • interesseorganisasjoner
 • fagforeninger
 • barnevern på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå
 • barne- og ungdomspykiatriske poliklinikker (BUP)
 • fylkesnemdsledere
 • barnevernsinstitusjoner
 • diverse nasjonale nettverk

Referansegruppene har vært rådgivende for Helsedirektoratet når det gjelder problembeskrivelse og aktuelle foreslåtte tiltak. Referansegruppene har blitt invitert til to samlinger i løpet av prosjektperioden.