Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 
  Svangerskapskontroller kommune Svangerskapskontroller sykehus
1 (uke 6-8)

Utarbeide en plan for svangerskapskontrollene

Etablere kontakt med øvrige samarbeidspartnere

Orientere om ultralydundersøkelsene i uke 12, 18, 24 og 32

Henvise til lege i TSB

Innkalle til møte i ansvarsgruppe

 
2 (uke 12)  

Ultralydundersøkelse

Stadfeste svangerskapet og dets lengde

Planlegge videre kontroller i samråd med kommunehelsetjenesten og lege i TSB
3 (uke 16)

Gjennomgå tester som er tatt på første kontroll

Revidere plan for svangerskapsomsorgen
 
4 (uke 18)  

Ultralydundersøkelse

Vurdere gestasjonsalder, identifisere flerlinger, morkakens beliggenhet og strukturelle anomalier

Vurdere fosterets vekst
5 (uke 21)

Revidere plan for svangerskapsomsorgen

Kvinnen og hennes partner henvises til fødeavdelingen og barneavdeling for omvisning og orientering
 
6 (uke 24)  

Ultralydundersøkelse

Vurdere fosterets vekst
7 (uke 28)

Kvalitetssikre informasjon om og planlegging av fødsel

Revidere plan for svangerskapsomsorgen

Informere om amming

Utarbeide skriftlig informasjon som oversendes fødeavdelingen og barneklinikken
 
8 (uke 32)  

Ultralydundersøkelse

Vurdere vekst

Vurdere ev. videre kontroll før fødsel
9 (uke 36) Informasjon om LAR-medikament og andre medikamenter til fødeavdeling  
10 (uke 38) Rutineundersøkelse  
11 (uke 40) Rutineundersøkelse  
12 (uke 41) Henvises til overtidsvurdering