Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Det er behov for en systematisk og koordinert oppfølging av barna og familiene i sped- og småbarnsalder. Mor, og i mange tilfeller far, er tidligere rusmiddelmisbrukere. I tillegg er barna risikoutsatt, dels knyttet til arvelige faktorer, dels til eksponering for LAR-legemiddel i svangerskapet og også til mulige negative forhold i oppvekstmiljøet (283).

Det er særlig to forutsetninger en god oppfølging av disse familiene hviler på; kompetanse og helhetlig samhandling mellom foreldrene, kommunen og spesialisthelsetjenesten. Helsestasjonen, fastlegen og barneavdelingen besitter betydelig kompetanse på oppfølging av barna. Et slikt helsetilbud innebærer ingen stigmatisering av barn og foreldre.  Dette er oppfølging alle foreldre som har barn med spesielle behov kan få, noe som er et godt utgangspunkt for å etablere en systematisk oppfølging av familiene og barna. Det bør tilstrebes samarbeid, medvirkning og samtykke fra foreldrene så langt som mulig (284).

Erfaringen er at de aller fleste familiene ønsker den oppfølgingen som tilbys dem, dersom den oppleves som relevant og ikke er for omfattende eller på andre måter griper for mye inn i familienes hverdagsliv. Noen familier vil ønske mindre oppfølging. Hvis det er bekymringer for barn og familier som ikke ønsker oppfølging, må dette tas hånd om så snart som mulig, jf. helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten.