Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT):
  Den pedagogisk psykologiske tjenestens overordnede mål for denne aldersgruppen er å tilrettelegge det pedagogiske tilbudet i barnehagen for barn med særskilte behov (jf. opplæringslovens § 5–7). Særlige behov kan være lærevansker, sosiale eller atferdsmessige vansker. Det er barnets funksjonsnivå som utløser bistand, ikke om barnet har en diagnose eller ei. Barnehagen kan, etter samtykke fra foreldrene, henvise til kommunens PP-tjeneste. Foreldre kan selv også ta direkte kontakt med tjenesten for å be om en sakkyndig vurdering.
 • Familievernkontor
  Familievernet er et tilbud for mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. De fleste kommer til familievernet for rådgiving og samtaler om hverdagsproblemer eller når det er vansker, konflikter eller krise i familien. Familievernet tilbyr par- og familieterapi samt samtaler med enkeltpersoner. Barn og unge kan også bruke familievernet. Tjenesten tilbyr også hjelp til å bedre foreldresamarbeid for ekspartnere eller foreldre som aldri har bodd sammen. Videre utfører familievernet lovpålagt mekling ved samlivsbrudd.
 • Avlastning
  I henhold til sosialtjenesteloven § 4–2 kan avlastning tilbys i private hjem. Det gis fra timebasert avlastning og enkeltdøgn til flere sammenhengende døgn i perioder. Dette er en kommunal tjeneste, og det fattes vedtak om slik bistand som bygger på kriterier knyttet til barnets ekstra omsorgsbehov sett i forhold til alder og knyttet til funksjonshemming. I noen tilfeller kan slike tiltak iverksettes når omsorgspersonen har omfattende fysiske eller psykiske belastninger.
 • Støttekontakt 
 • Fysio- og ergoterapitjeneste
  Denne tjenesten kartlegger barnets funksjoner og foretar en motorisk vurdering. Oppfølging og behandling og råd om tilrettelegging kan gis både til barnets omsorgspersoner og til f.eks. ansatte i barnehagen.