Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Arbeid som reguleres av sosialtjenesteloven er ulikt organisert i den enkelte kommune. Uavhengig av denne organiseringen vil en representant fra den kommunale rustjenesten være representert i, og ofte koordinator av, kvinnens ansvarsgruppe. Gjennom deltakelse i LAR er kvinnen i behandling, og sosialtjenestelovens krav om oppfølging før, gjennom og etter behandling vil gjelde. Den generelle LAR-retningslinjen omhandler mer spesifikt oppgaver lagt til den kommunale rustjenesten (1).

Den kommunale rustjenesten/sosialtjenesten vil vanligvis ha en sentral rolle i arbeidet med familier hvor mor/far er i LAR. Rustjenesten er ofte den instansen som ivaretar den langvarige og regelmessige kontakten med kvinnen og familien. I svangerskapet ble det anbefalt en omfattende kartlegging av kvinnens situasjon (se Kartlegging), som har relevans for den videre oppfølgingen. Det viktigste verktøyet vil imidlertid være en godt fungerende ansvarsgruppe og en individuell plan som evalueres regelmessig og revideres i tråd med den aktuelle situasjon (se også Ansvarsgruppe/koordinerende fagperson og Individuell plan / behandlingsplan).