Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det er to medikamenter som gis innenfor rammen av LAR, metadon og buprenorfin (Subutex®, Suboxone®). Disse medikamentene gir ingen rusvirkning hos en opioidavhengig som er stabilisert på rett dosering og hvis det inntas som forskrevet. Medikamentene påvirker derfor ikke i utgangspunktet omsorgsevnen til personer som har en opiatavhengighet. Det er ikke uvanlig at pasienten blir påvirket ved for rask opptrapping og tilsvarende vil oppleve abstinenser ved for rask nedtrapping.

Etter avsluttet svangerskap må ofte doseringen av LAR-medikament justeres, jf. LAR i barseltiden

Noen av mødrene er trappet ned på LAR-medikament i løpet av svangerskapet. Det er da viktig at forskrivende lege, i samarbeid med kvinnen, finner frem til en hensiktsmessig dosering etter svangerskapet. Noen kvinner vil ønske seg tilbake til den doseringen de hadde før graviditeten, mens andre vil kunne ønske å bli stående på en lavere eller høyere dosering, som de hadde på slutten av graviditeten.

Hvis en LAR-pasient er for høyt dosert på LAR-legemiddelet, dette gjelder spesielt metadon, vil pasienten være noe påvirket, kanskje spesielt de første timene etter at dagens dosering er inntatt. Det bør derfor i samarbeid mellom kvinnen og fastlege/TSB-lege gjøres en vurdering av om doseringen av LAR-medikamentet er riktig tilpasset.

Klinisk erfaring viser at en del LAR-pasienter opplever at de fungerer bedre (som for eksempel mindre tretthet og mer initiativ) på en noe lavere dose av LAR-medikamentet. Det er imidlertid viktig å huske på at også for lav dosering av LAR-medikament kan gi tilsvarende symptomer. Det kan også være et alternativ at kvinnen deler sin LAR-doseringen, slik at hun tar f.eks 2/3 om morgenen og 1/3 om kvelden. Stabile pasienter som disponerer sitt LAR-medikament selv, vil ofte velge dette da de opplever at dette gir en jevnere virkning av medikamentet. Noen få pasienter har spesielt rask omsetting av LAR-medikamentet. Dette kan medføre tretthet og sløvhet like etter at dagens dosering er inntatt, samtidig som de vil kunne bli veldig abstinente utover kvelden/natten. For å diagnostisere en slik tilstand, må serumkonsentrasjonsmålinger gjøres flere ganger pr døgn (såkalte døgnkurver). Her vil også delt dosering av medikamentet være den rette behandlingen. Liknende vurderinger må også foretas for partner hvis han er i LAR.