Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Helsesøster bør gi tilbud om opplæring og styrking av foreldreferdigheter. Ved behov for mer omfattende behandling henvises familien til psykisk helsevern for barn og unge. Tilknytningsfremmende tiltak bør vektlegges. D
Videoveiledning tilbys foreldre som strever med å forstå barnets signaler og atferd. D
Barnehage bør tilbys. D
Avlastning/besøkshjem bør tilbys familier som ønsker det. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

I den tidlige fasen etter fødsel vil det være særlig viktig å sikre barnet en god start og etablere trygghet og god omsorg fra foreldrene. Omsorgen som et abstinent barn har behov for, krever trygge og forutsigbare voksne som er i stand til å møte barnets behov på en hensiktsmessig måte.

Vurdering

Det bør vurderes hvordan styrking av foreldreferdigheter, herunder støtte og opplæring, best kan gis. Det bør tilbys veiledning når det gjelder samspillet mellom mor og barn. Metoder som styrker opplevelsen av mestring hos kvinnen/paret bør tilstrebes. Under brukerrådslaget fremkom det at flere hadde gode erfaringer med Marte Meo-metoden. Forøvrig opplevde foreldrene tilbud om avlastning/besøkshjem og ulike foreldre-/barn-tilbud som helt avgjørende tiltak i hverdagen. Den forebyggende effekten av slike hjelpetiltak kan vanskelig måles, men familiens opplevelse av tiltakets betydning bør tillegges avgjørende vekt for å bidra til at familien og barnet skal ha en god utvikling.