Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Norske og utenlandske undersøkelser viser at denne barnegruppen kan ha vansker som nødvendiggjør særskilt oppfølging og spesielle tiltak, også i spesialisthelsetjenesten (vedlegg 3). Erfaringen i Norge er videre at tilbudet til denne gruppen er organisert ulikt i forskjellige deler av i landet. Det er behov for metodeutvikling og klinisk forskning på dette området. I tillegg er det et behov for bedre koordinering av de forskjellige tilbudene på landsbasis.