Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Et svangerskap er, for en LAR-pasient, i utgangspunktet å anse som et risikosvangerskap. LAR-medikamentet medvirker ofte til at babyen får neonatalt abstinenssyndrom (NAS), og at barna er mindre av vekst ved fødselen enn gjennomsnittet. Den gravide tilhører en risikogruppe som trenger tettere oppfølging i svangerskapet og etter fødselen enn det som vanligvis anbefales (84). Også for kvinner i LAR vil det å skulle ha barn oftest være en gledelig begivenhet. Fagpersoner bør være åpne for forventventningene og gledene som kvinnene og familiene har knyttet til svangerskapet.

Stortingsmelding nr.12 (2008–2009) ”En gledelig begivenhet” (97) omtaler i kapittel 4.6 gravide i LAR og deres barn som en av flere grupper med særlige behov som skal prioriteres når det gjelder tiltak som sikrer kontinuitet i oppfølgingen.

Internasjonale artikler som gir en bred omtale av svangerskapet hos kvinner i LAR er blant annet (9), (13), (98).