Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Gravide i LAR skal prioriteres til poliklinisk oppfølging ved distriktspsykiatriske sentre eller TSB. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Utfallet av poliklinisk behandling er forskningsmessig omdiskutert når det gjelder valg av terapeutisk metode. Studier viser at for eksempel kognitiv terapi og motiverende intervju kan ha god effekt, men metoden synes i seg selv å være av mer underordnet betydning. I en rekke studierfremheves den terapeutiske alliansen samt utenomterapeutiske forhold som de elementene med størst betydning for utfallet (235–237). En god allianse kan forstås som følelsesmessige bånd mellom pasient og terapeut, så som at de liker hverandre, stoler på hverandre og respekterer hverandre. Allianse omfatter også de mer kognitive aspekter ved terapiforholdet, som enighet om og forpliktelse når det gjelder målene for terapien og hvordan dissekan nås (238).

Graviditet omtales ofte som en mulighet for kvinner som har eller har hatt rusmiddelproblemer til å gjøre noe grunnleggende med sitt liv (239).

En del utenlandske studier fokuserer på virkemidler som kan bidra til at kvinner møter til behandling (240).

Veileder for vurdering av henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling (241) oppgir graviditet og omsorg for små barn som forhold som tilsier prioritering til behandling (242).

Vurdering

De fleste kvinnene har erfaring fra poliklinisk behandling. I svangerskapet kan forhold som trenger bearbeidelse dukke opp. Særlig gjelder dette tanker og minner fra egen barndom og oppvekst og forhold knyttet til tidligere svangerskap og eldre barn. For noen kan også valget omtotal rusfrihet i fremtiden synes overveldende. Gjennom klinisk erfaring har vi sett at svangerskapet for mange er en gunstig periode, da kvinnen er særlig åpen for refleksjoner, læring og endring. Det er ofte en mindre hektisk periode enn senere. Det kan derfor være lurt å etablere en god poliklinisk kontakt i svangerskapet.