Forside   Svangerskapet  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Kvinnen/paret informeres om økt sjanse for å bli gravid etter oppstart i LAR og familieplanlegging bør diskuteres. D
Kvinnen/paret bør informeres om prevensjonsalternativer. D
Kvinnen bør tilbys gratis prevensjon. Hormonspiral bør være det anbefalte middelet. D
Vedlegg
 

Prevensjonsveiledning og planlegging av graviditet

Bakgrunn

Det er vanlig at kvinner i aktivt heroinmisbruk mangler eller har sjelden menstruasjon (amenoré). Årsaken er at korttidsvirkende opioider reduserer hormonfrigjøringen fra hypofysen. Dette fører til svekket eggløsning og menstruasjonsforstyrrelser. Mangelfull ernæring, infeksjoner og psykososialt stress knyttet til et aktivt misbruksliv er også medvirkende faktorer til uregelmessig eller manglende menstruasjon. Klinisk erfaring har vist at menstruasjonssyklus vanligvis normaliseres i løpet av 6 til 24 måneder etter oppstart av LAR. Det skyldes den stabiliserende effekten på hypofysen av kontinuerlig administrasjon av et langtidsvirkende opioid. Kvinner kan få eggløsning før menstruasjonen kommer tilbake.

Norske undersøkelser viser at ca 75 % av graviditetene hos kvinner i LAR ikke er planlagte (106). Erfaring viser også at en del av kvinnene raskt blir gravide igjen etter et gjennomført svangerskap. Mange kvinner i LAR synes at det er vanskelig å ta opp prevensjon og liknende temaer, blant annet på bakgrunn av tidligere vanskelige erfaringer.

Vurdering

Kvinner som begynner i LAR bør få informasjon om forventet normalisering av menstruasjonssyklus og derav følgende mulighet for å bli gravid. Vår erfaring er at mange kvinner i LAR ikke tror de kan bli gravide og at graviditeter kan komme svært overraskende.

Det er viktig at familieplanlegging tas opp med alle aktuelle kvinner i LAR og deres menn. Det er ønskelig at graviditeter i størst mulig grad planlegges og at kvinnen venter med å bli gravid, dersom hun har barneønske, til etter at hun er godt stabilisert og rusfri i LAR. I forbindelse med planlegging av graviditet bør det drøftes om det kan være aktuelt med en forsiktig reduksjon av doseringen av LAR-medikament før paret prøver å bli gravide.

Kvinnen/paret bør informeres om prevensjonsalternativer. Det mest aktuelle prevensjonsmiddelet for mange vil være en hormonspiral. Det er viktig å huske at de fleste kvinnene er røykere, og at de fleste er i tredveårene. P-piller kan være et dårlig alternativ på grunn av røyking og tidligere sykehistorie, særlig hvis kvinnen er over 35 år. Å bruke kondom er for noen av kvinnene uaktuelt, da dette er forbundet med et tidligere prostitusjonsliv. Det er viktig å snakke med kvinnene om prevensjon på en slik måte at alternativene oppleves reelle i nåværende situasjon.

Kvinnen bør tilbys gratis prevensjon. Prevensjon bør finansieres av pasientens hjemkommune eller ved hjelp av en statlig ordning. Drøfting om sterilisering bør ikke initieres fra helsepersonells side, med mindre helsearbeideren kjenner kvinnen godt. Sterilisering bør være en veloverveid beslutning, oftest basert på kvinnens eget initiativ. Sterilisering bør være gratis.