Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Ansvarsgruppen bør utvides, alternativt opprettes, med tanke på planlegging og oppfølging av svangerskap, fødsel, barsel og nyfødtperiode. Det bør utpekes en koordinator (hvis dette ikke er gjort før svangerskapet) med definerte oppgaver og ansvar. C
Vedlegg
 

Bakgrunn

Å bruke ansvarsgruppe for å koordinere tjenester til en pasient er ingen ny oppfinnelse. Tverrfaglige team har i over 20 år vært tradisjon i flere etater. I NOU 1985:3 som blant annet omhandler evaluering av det første prosjektet som brukte ansvarsgrupper som metode (Buskerudprosjektet), heter det: ”En må kunne organisere langsiktig tverretatlig samarbeid som når over ulike forvaltningsnivåer” (113).

I LAR har ansvarsgruppe som metode vært brukt siden behandlingen ble etablert i 1991. De fleste kvinnene i LAR vil, når graviditeten blir oppdaget, ha en ansvarsgruppe. Denne består oftest av en representant fra sosialtjenesten/NAV, fastlege og/eller LAR-konsulent.

Vurdering

Graviditeten er en anledning til å evaluere hvordan samarbeidet i ansvarsgruppen fungerer og endre på forhold som ikke fungerer hensiktsmessig. Under graviditeten vil flere fagpersoner ha en naturlig rolle i ansvarsgruppen i tråd med de behovene som er til stede. Jordmor og etter hvert helsesøster vil ofte være aktuelle medlemmer. Noen kvinner vil ha nytte av å ha med seg en egen støtteperson i ansvarsgruppen. Fagpersoner som ikke sitter i ansvarsgruppen kan informeres ved at de får referat fra møtene. Det er viktig med jevnlig evaluering av fremdrift og samarbeid i ansvarsgruppen.

En koordinerende fagperson bør utpekes. Koordinatoren skal sikre kontinuiteten i forløpet og bør ha god oversikt over tjenesteapparatet og tiltakene rundt kvinnen. Det er viktig at dette er en person som den gravide kvinnen har tillit til. Som oftest vil dette være et av de faste medlemmene i ansvarsgruppen. Antallet personer i ansvarsgruppen bør begrenses.