Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
De forsterkede tilbudene bør ha kompetanse om LAR og graviditet. D
Kvinnen/paret henvises til forsterkede tilbud etter behov og ønske. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Det er opprettet forsterket tilbud til gravide med særlige behov flere steder i Norge. Tilbudene har ulik forankring og finnes både på spesialisthelsetjenestenivå (f.eks. Ullevålteamet i Oslo) og i kommunehelsetjenesten (f.eks. forsterket helsestasjon i Kristiansand) (85; 119; 120). Tiltakene har mye erfaring med kvinner som har særlige behov og kompetanse om rutiner vedrørende fødsel og eventuell behandling av den nyfødte. Enkelte tilbyr også egne svangerskapskurs.

Slike tilbud er også beskrevet fra andre land (121).

De forskjellige tiltakene er omtalt i vedlegget Norske spesialtiltak for gravide og familier.

Vurdering

Å henvise kvinnen til et forsterket tilbud kan trygge henne i forberedelsene til fødselen og styrke hennes opplevelse av forutsigbarhet og kontroll. Samtidig bør deltakelse være et reelt frivillig tilbud. Oppfølging fra ordinær helsestasjon som skal følge opp barnet i spedbarnsperioden kan ofte være et godt alternativ (se også Helsestasjonens rolle). Hvem som skal tilby oppfølging må imidlertid ses i sammenheng med hvordan det lokale tjenesteapparatet er organisert.