Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Kvinnens individuelle plan (IP) bør revideres, eventuelt bør det igangsettes arbeid med IP, dersom kvinnen ønsker det. Kvinner som ikke har individuell plan gis grundig informasjon om hensikten og fordelene ved IP. Hvis kvinnen ikke ønsker individuell plan, bør det lages en behandlingsplan i stedet. C
Vedlegg
 

Bakgrunn

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Gjeldende forskrift av 16.12.2011 nr 1256, om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator gir nærmere anvisning på innholdet i en individuell plan. Det foreligger en veileder til forskrift om individuell plan til bruk i dette arbeidet (114;115). I forskrift om LAR § 6 (101) står det: ”Utarbeidelsen av individuell plan skal skje i nært samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, allmennlege i primærhelsetjenesten, barneverntjenesten og andre aktuelle instanser. Spesialisthelsetjenesten skal ta initiativ til samarbeidet.”

Vurdering

Når kartleggingen har avklart hvilke problemstillinger kvinnen/paret står overfor, revideres individuell plan/behandlingsplan med angivelse av hvilke personer/instanser som har ansvar for de forskjellige områdene. IP er en rettighet pasienten har. Hvis pasienten ikke ønsker en IP, bør en behandlingsplan/tiltaksplan utarbeides av helsetjenesten.