Forside   Svangerskapet  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

De fleste som blir gravide i LAR har vært lenge i behandling. Mange har derfor all oppfølging fra kommunene ved fastlege, ev. kommunalt LAR-tiltak og sosialsenter. Noen av kvinnene som blir gravide har imidlertid kort tid bak seg i LAR og har behov for mer omfattende oppfølging fra TSB.

TSB har et overordnet ansvar for veiledning og opplæring i problemstillinger knyttet til medisinske forhold, planlegging av praktiske rutiner rundt fødeopphold og spesifikke medisinskfaglige råd gjennom graviditeten, og kvinnen vil derfor henvises tilbake til TSB for denne typen oppfølging.

Det finnes noen mindre, randomiserte, kontrollerte studier som har undersøkt effekten av utvidet behandling for gravide i metadonbehandling (123; 124). Disse studiene viser at kvinner med økt oppfølging går hyppigere til svangerskontroll, føder nærmere termin og får barn med høyere fødselsvekt.