Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Benzodiazepiner og andre vanedannende legemidler bør nedtrappes på en medisinsk forsvarlig måte så snart som mulig og før en eventuell nedtrapping av LAR-medikamentet starter. Sammen med en forsvarlig nedtrapping anbefales støttetiltak som samtaler og god tilgjengelighet fra behandlende lege. C
For andre medikamenter som kvinnen benytter, bør nytten ved videre bruk vurderes opp mot sannsynlige/mulige skadevirkninger på fosteret. B
Vedlegg
 

Bakgrunn

Mange kvinner bruker andre medikamenter når de blir gravide (202), og pasienter i LAR kan også ha forskrivning av andre medikamenter enn metadon/buprenorfin. Mellom 20 og 40 % av pasientene i LAR får forskrevet benzodiazepiner selv om dette frarådes (130). Benzodiazepiner interagerer med LAR-medikamentene på en uheldig måte (203).

Legemidler tilhørende benzodiazepingruppen er ikke anbefalt for gravide. En studie viser sammenheng mellom bruk av benzodiazepiner hos gravide og lavere fødselsvekt (197). Noen studier har vist at bruk av benzodiazepiner under graviditet kan gi økt risiko for leppe og ganespalte (87). Når disse medisinene brukes i siste del av svangerskapet, kan de også være årsak til ”floppy infant syndrome”, en tilstand hvor nyfødte er slappe, har lavt blodtrykk, dårlig temperaturregulering og dårlig sugeevne (204).

Antidepressiver (SSRI, trisykliske, andre) er legemidler som hovedsakelig blir brukt mot depresjon og ved angsttilstander. I graviditeten bør imidlertid slike legemidler kun kontinueres etter nøye overveielse av fordeler og ulemper. Noen studier har vist abstinensliknende symptomer etter fødsel hvis kvinnen har fått behandling med SSRI i svangerskapet (86).

Andre nødvendige legemidler bør også vurderes nøye av behandlende lege, og fordelene for moren veies opp mot ventuelle ulemper for fosteret.

Vurdering

Brå seponering av benzodiazepiner og antidepressiver bør unngås. Kvinnens totale situasjon vurderes nøye. Rapporter viser at en brå slutt på behandlingen kan gi raskt tilbakefall og av og til øke de symptomene kvinnen hadde.