Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Serumkonsentrasjoner av metadon bør tas månedlig under graviditeten. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

I tillegg til blodprøver tatt i forbindelse med svangerskapskontrollene, bør gravide få målt nivå av LAR-medikament. Serumkonsentrasjon av metadon er også viktig for å bestemme doseringen (1). Det terapeutiske vinduet for konsentrasjon av metadon i serum er fra 600 til 1200 nmol/l. Når det gjelder buprenorfin er nytteverdien av serumkonsentrasjon mer usikker (174).

Vurdering

Kvinnens oppfatning av doseringsnivået for LAR-medikamentet bør være den viktigste informasjonen når legen justerer dose av LAR-medikament. Serumskonsentrasjonsmålinger supplerer de anamnestiske opplysningene.

Det er viktig at serumprøven tas på en standardisert måte og er en såkalt nullprøve (prøven tas medikamentfastende, dvs. før morgenens dosering av LAR-medikament inntas). Kvinnen skal ha stått på samme medikamentdose og inntatt medikamentet til samme tid (hvis hun deler dosering av LAR-medikament bør dette også gjøres før konsentrasjonsbestemmelse) i minimum 14 dager før en konsentrasjonsprøve blir tatt. Blodprøver for å kontrollere konsentrasjonen av metadon i serum bør tas regelmessig.