Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Når graviditeten oppdages, bør den videre oppfølgingen av LAR samordnes med lege og konsulent i TSB D
Når fødselen nærmer seg, bør det lages planer for fødselsoppholdet mht. medisinering og utlevering av LAR-medikament og ev. urinprøvekontroll D
Vedlegg
 

Bakgrunn

TSB har et overordnet ansvar for behandlingen av LAR-pasienter. Gravide i LAR har høy prioritet når det gjelder behandling. Det er variabelt i hvilken grad det enkelte TSB-tiltak har kompetanse om arbeid med gravide generelt og gravide i LAR spesielt.

Vurdering

TSB må opparbeide seg kompetanse på å arbeide med gravide i LAR, gravide som bruker rusmidler og kvinner som tidligere har hatt problemer med rusmiddelbruk. Hvis et nasjonalt kompetansesenter etableres, jf. Etablering av et nasjonalt kompetansesenter, vil et slikt senter kunne veilede både TSB og kommunehelsetjenestene på dette området.

Når graviditet stadfestes bør kvinnen umiddelbart henvises til TSB for spesifikk graviditetsoppfølging. Enhet for TSB (med kompetanse på gravide i LAR) underrettes om graviditeten og tar del i oppfølgingen av kvinnen. TSB skal også gi råd og veiledning til fastlege og andre samarbeidspartnere. Oppfølging av kvinnen under fødsel og barseltid bør planlegges spesielt (se Fødselsforberedelser).