Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Det bør utarbeides individuelt tilpassede henterutiner for gravide med plagsom kvalme/oppkast. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Pasienter i LAR som blir gravide fortsetter hentingen av medikament som tidligere, og utleveringssted og ordning vil normalt ikke endres. Det vises til den nasjonale retningslinjen for LAR som beskriver utlevering av legemidler i LAR og fare for illegal omsetning (1). For gravide er det i tillegg særskilte problemstillinger, som for eksempel kvalme/oppkast (hyperemesis), som kan skape problemer ved inntak av LAR-medikamentet.

Vurdering

De fleste gravide i LAR vil fortsette å hente medikamentet på samme sted og med samme utleveringsordning som før de ble gravide. Det kan imidlertid være aktuelt å flytte utleveringssted hvis kvinnen har plager som oppkast ved inntak av medikament.

I situasjoner hvor det er fare for oppkast av medikament og det kan være nødvendig med erstatningsdose, bør overvåket inntak vurderes. Kvinnen bør observeres i 1–2 timer etter inntak av medikamentet. Det vil også for mange være aktuelt med delt dosering av medikamentet utover i graviditeten (se Medikamentell behandling (LAR-medikamentet)).

Det er ingen grunn til at kvinnen skal hente LAR-medikamentet hyppigere dersom hun som følge av graviditeten settes over fra kombinasjonspreparatet buprenorfin med nalokson til et rent buprenorfinpreparat.