Forside   Svangerskapet  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

De faglige retningslinjene for svangerskapsomsorgen ligger til grunn for oppfølgingen av alle gravide i Norge. I disse forklares blant annet utfordringene med at helsetjenestenes struktur kan hindre at kvinner får oppfylt sine ønsker om kontinuitet og sammenheng mellom svangerskap, fødsel og barseltid (89).

Mange kvinner i LAR har overgrepsproblematikk og prostitusjonserfaring og vil trenge spesiell tilrettelegging i forbindelse med gynekologisk undersøkelse og fødsel.

Noen studier viser at kvinner som bruker metadon eller buprenorfin, har økt risiko for å føde for tidlig (14; 59). Det er også en risiko for mangelfull tilvekst hos fosteret (21; 105). Studier som sammenligner kvinner i legemiddelassisterte tiltak med og uten omfattende oppfølging under graviditet, viser en reduksjon i risiko for for tidlig fødsel og for lav fødselsvekt for barnet for kvinnene som mottok utvidet oppfølging (123–125). Studier viser også at kvinner som er i LAR i hele graviditeten føder større barn nærmere termin og røyker mindre enn kvinner som kommer i behandling senere i graviditeten (126). Undersøkelser viser at gravide kvinner i metadonbehandling møter hyppigere til svangerskapskontroller enn kvinner som bruker rusmidler under svangerskapet (127; 128).

Flertallet av gravide i LAR røyker. Dette er en tilleggsrisiko når det gjelder vekstretardasjon og bør vies stor oppmerksomhet (se Røyking i svangerskapet) (129).