Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad

Ved hver svangerskapskontroll bør følgende temaer belyses:

 1. Hvordan har oppfølgingen hittil fungert?
 2. Hvordan oppleves graviditeten?
 3. Mors fysiske og psykiske helse
 4. LAR-medisinering – dose og ev. abstinenser
 5. Vurdering og planlegging av videre blodprøver og urinprøver
 6. Kvinnens ev. bruk av vanedannende medikamenter, tobakk, alkohol og andre rusmidler
 7. Sosiale og økonomiske utfordringer som ikke er tilfredsstillende ivaretatt
 8. Behov for tilleggsoppfølging eller henvisning
C
Journalnotat fra hver kontroll bør sendes som kopi til den/de andre som foretar svangerskapskontroller. D
Fødested bør planlegges tidlig i svangerskapet. Plan for fødsel bør kvalitetssikres. C

Bakgrunn

En del temaer bør tas opp ved samtlige svangerskapskontroller, uavhengig av om de finner sted i kommunen eller på sykehuset.

Vurdering

Flere svangerskapskontroller enn ordinært er påkrevet, for blant annet å følge fostervekst. Plan for kontrollene legges tidlig i svangerskapet og ses i sammenheng med kvinnens øvrige behov for støtte og omsorg før, under og etter fødsel. Det er viktig at kvinnen kommer tidlig til kontroll, slik at man kan planlegge svangerskapskontrollene og etablere det samarbeidet som trengs.

Tabell 1 viser anbefalte tidspunkter for de ulike kontrollene, vekslende mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Journalnotat fra kontrollene sendes til den/de andre som foretar svangerskapskontroller. Vær oppmerksom på at det bare er tillatt å utlevere pasientopplysninger/journal mellom helsepersonell dersom det er nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp, og bare dersom pasienten ikke motsetter seg utlevering, §§ 25 og 45 i helsepersonelloven (93)