Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Gravide i LAR bør informeres om forhold knyttet til hepatitt B, hepatitt C, HIV og tilbys testing hvis aktuelt. A
Vedlegg
 

Bakgrunn

Kvinner som får barn i LAR, har overhyppighet av fysiske helseproblemer knyttet til tidligere tilværelse som injiserende misbrukere. Kvinnene har økt hyppighet av tilstander som dyp venetrombose, hjerteklaffproblematikk, astma (på grunn av røyking) og en rekke andre tilstander (130).

Hepatitt C-viruset (HCV) er en av hovedårsakene til kronisk aktiv hepatitt med utvikling av levercirrhose (skrumplever) hos en del av pasientene. Smitteoverføring skjer via kroppsvæsker og blod. En undersøkelse foretatt ved Folkehelseinstituttet av et tilfeldig utvalg gravide viste en prevalens på 0,7 % av HCV (131;132). Forekomsten hos gravide som har benyttet sprøyter er mellom 60 og 90 %. Overføringsraten for smitte fra en anti-HCV positiv kvinne til fosteret i svangerskapet er under 10 % (133;134).

Hepatitt

B-virus (HBV) gir akutt hepatitt og kan gi kronisk bærertilstand. HBV smitter gjennom seksuell kontakt, blod, mellom husstandsmedlemmer og fra mor til foster under svangerskapet. Hvis mor er kronisk bærer av hepatitt B (positiv HBsAg), er risikoen for overføring til fosteret mellom 30 (HBeAg negativ) og 85 % (HBeAg positiv) (135). Mor-barnoverføringen av HBV kan forebygges med omtrent 95 % effektivitet ved å gi vaksine og imunglobulin til barnet ved fødselen (136).

HIV (humant immunsviktvirus) smitter gjennom seksuell aktivitet, blod og fra mor til foster under svangerskapet. I Norge er det siden 1983 registrert 63 barn smittet under svangerskapet. I Norge anbefales HIV-positive gravide antiviral kombinasjonsbehandling og keisersnitt, og de anbefales ikke å amme barnet (se Amming). Som følge av disse tiltakene vurderes smitterisiko fra mor til barn til under 2 % (137).

Vurdering

Kvinnene bør forklares betydningen av testing for hepatitt B, C og HIV. Det foreligger god dokumentasjon på at behandling av mor som er positiv på HBV og HIV hindrer smitteoverføring til fosteret.

Det er ikke dokumentert at behandling eller spesielle forholdsregler under graviditet kan redusere smitterisikoen for barnet hvis mor er hepatitt C virus positiv. Det er heller ikke dokumentert i hvilken grad sykdomsforløpet hos et smittet barn kan påvirkes av tidlig behandling. Antiviral behandling av voksne med hepatitt C reduserer forekomsten av hepatitt C antigen (HCAg) betydelig (138). Kvinnen vil med andre ord ha en betydelig helsegevinst av behandling av hepatitt C hvis hun ikke allerede har gjennomgått slik behandling. Derfor bør den gravide kvinnen anbefales HCV-testing.

Tidligere dokumentasjon på serologisk status når det gjelder hepatitt B og C, samt HIV hos den gravide, kartlegges. Deretter vurderes det hva som trengs av ytterligere serologisk testing og kartlegging av for eksempel leverfunksjon (ASAT, ALAT etc.).