Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Første kontroll bør skje hos fastlegen. Kvinnen/paret bør tilbys tett og fleksibel oppfølging av jordmor. Ansvarsfordelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten bør avklares tidlig. D
Det bør være et nært samarbeid med lege med LAR-kompetanse i tverrfaglig spesialisert behandling. D
Det bør, i svangerskapsuke 28–30, etableres kontakt med helsestasjon og andre aktuelle samarbeidspartnere med ansvar for oppfølging etter fødsel. D
Vedlegg
 

Bakgrunn

Når det gjelder kvinner i LAR vil kontinuitet i oppfølging mellom svangerskap, fødsel og barseltid være særlig utfordrende, da flere aktører enn i ordinær svangerskapsomsorg er involvert og forventes å samarbeide. Et godt samarbeid mellom fastlege, jordmor, fødeavdeling, helsesøster og andre aktører er utfordrende, men av stor betydning for å få til et godt forløp for kvinnene. I dette kapittelet omtales først og fremst forhold som er spesielle for gravide i LAR og hva man bør være spesielt oppmerksom på.

Fastlegen har ansvar for planlegging og koordinering av individrettet forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling og vil ofte være sentral i samarbeidet.

Vurdering

Svangerskapskontrollene for gravide i LAR bør skje i et tett samarbeid mellom fastlege, jordmor og spesialisthelsetjeneste. Den som foretar svangerskapskontrollene i kommunen, enten jordmor og/eller fastlege, bør delta i kvinnens ansvarsgruppe. Mot slutten av svangerskapet bør helsesøster inviteres inn i kvinnens ansvarsgruppe for å gi informasjon og planlegge helsestasjonens oppfølging av barn og familie etter fødsel.

Planen for svangerskapskontroll må tidlig integreres i kvinnens individuelle plan/behandlingsplan.