Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad

Ved første kontroll hos fastlege i svangerskapsuke 6–8 bør det

 1. utarbeides en plan for svangerskapskontrollene  
 2. etableres kontakt med aktuelle samarbeidspartnere  
 3. orienteres om ultralydundersøkelsene i uke 12, 18, 24 og 32  
 4. henvises til lege i TSB med LAR-kompetanse
 5. innkalles til møte i ansvarsgruppe, ev. kontaktes koordinator i ansvarsgruppen i samråd med kvinnen
C

Ved tredje kontroll i svangerskapsuke 16 bør det

 1. gjennomgås, diskuteres og noteres resultatene av tester som er tatt på første kontroll
 2. revideres plan for svangerskapsomsorgen
D

Ved femte kontroll i svangerskapsuke 21 bør det

 1. revideres plan for svangerskapsomsorgen
 2. helsestasjon kontaktes om oppfølgingsplan for mor og barn etter fødsel.
 3. henvises til fødeavdelingen, slik at kvinnen og partneren får omvisning og orientering om avdelingens rutiner for gravide i LAR og til barneklinikken for omvisning og orientering om avdelingens rutiner for observasjon og behandling av barnet etter fødselen    
D

Ved syvende kontroll i svangerskapsuke 28 bør det:

 1. kvalitetssikres informasjon om og planlegging av fødsel
 2. revideres plan for svangerskapsomsorgen
 3. informeres om amming og diskuteres forhold knyttet til amming
 4. i samarbeid med den gravide utarbeides skriftlig informasjon som oversendes fødeavdelingen og barneklinikken. Denne informasjonen skal inneholde opplysninger om svangerskapets forløp, medikamentbruk i svangerskapet, ev. bruk av rusmidler, spesielle behov under oppholdet på fødeavdelingen, opplysninger om barnets far (hvis aktuelt), samt tidligere fødsler og omsorgssituasjon for egne barn    
C

Ved niende kontroll i svangerskapsuke 36:

 1. Fastlegen har ansvaret for at fødeavdelingen mottar informasjon om dosering og administrasjon av LAR-legemiddel, annen medisinering under svangerskapet og planene for LAR-medisinering etter fødsel.
 2. Plan for svangerskapsomsorgen revideres     
C
Ved tiende kontroll i svangerskapsuke 38 (rutineundersøkelse)
Ved ellevte kontroll i svangerskapsuke 40 (rutineundersøkelse)

Ved tolvte kontroll i svangerskapsuke 41

 1. henvises det til overtidsvurdering
C

Bakgrunn

De fleste svangerskapskontrollene vil foregå i kommunen i regi av fastlege og jordmor som for andre gravide. Det er en del forhold som likevel er spesielle for denne gruppen som fordrer ekstra oppmerksomhet.

Vurdering

Fastlege og/eller jordmor (139) gir informasjon og setter av tilstrekkelig tid til å snakke med kvinnen/partneren om muligheter og utfordringer. For øvrig vil gravide i LAR trenge all den informasjonen som andre gravide får. Kvinnen bør henvises til tidlig ultralyd for å konstatere svangerskapets lengde og gis informasjon om videre oppfølging.

Det er videre viktig å være oppmerksom på andre forhold som røyking, svangerskapskvalme/oppkast (hyperemesis) og mulig rusmiddelbruk. Kvalme/oppkast under svangerskapet kan skape problemer ved inntak av LAR-medikamentet (se Utlevering av medikament).

Urinprøver og serumprøver planlegges i nært samarbeid mellom fastlege og lege i tverrfaglig spesialisert behandling med LAR-kompetanse (se Urinprøver og Blodprøver).