Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 2
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1876
 • ISBN - 978-82-8081-221-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 02.01.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 02.05.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Brittelise Bakstad og Gabrielle Welle-strand
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Ultralydvurdering av gravide i LAR bør utføres av spesialist i gynekologi og obstetrikk eller jordmor med ultralydutdanning C

Det bør foretas fire ultralydkontroller:

 1. Ved 12 uker
 2. Ved 18 uker
 3. Ved 24 uker
 4. Ved 32 uker
C

Ved andre kontroll – ultralyd i svangerskapsuke 12 bør:

 1. svangerskapet og dets lengde stadfestes
 2. videre kontroller planlegges i samråd med kommunehelsetjenesten og lege med LAR-kompetanse i TSB
C

Ved fjerde kontroll – ultralyd i svangerskapsuke 18 bør

 1. gestasjonsalder vurderes, flerlinger, morkakens beliggenhet, og strukturelle anomalier identifiseres
 2. fosterets vekst vurderes
C

Ved sjette kontroll – ultralyd i svangerskapsuke 24 bør

 1. veksten vurderes
C

Ved åttende kontroll – ultralyd i svangerskapsuke 32 bør

 1. veksten vurderes
 2. ev. videre kontroll før fødsel vurderes
C

Bakgrunn

Gjennomgang av litteraturen viser at den største risikoen i et LAR-svangerskap er vekstretardasjon, for tidlig fødsel og NAS. Ca to tredjedeler av barn født av kvinner i LAR, vil få abstinenssymptomer (NAS) som krever nedtrapping med opioider. Det vises til kapittelet Nyfødtperioden, som omhandler dette temaet spesielt.

Vurdering

Gravide i LAR har ofte problemstillinger som trenger spesiell oppmerksomhet og håndtering (se også kapittelet Oppfølging fra tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)). Kvinnene vil ofte uroe seg for ikke å få tilstrekkelig smertelindring under fødselen. I tillegg kan kvinnene være engstelige for oppholdet både på føde-, barselog barneavdelingen. Det er viktig at kvinnen/paret får tilstrekkelig informasjon før oppholdet og opplever forutsigbarhet. Dårlige erfaringer fra tidligere fødsler og opphold i fødeavdelingen skaper usikkerhet på hvordan de blir møtt og ivaretatt, og denne bekymringen må møtes med forståelse, tydelige rutiner og konsistent informasjon fra aktører som samhandler godt. Helsepersonell bør utvise godt skjønn og gjøre individuelle vurderinger for den enkelte gravide.

Det er hensiktsmessig at spesialistoppfølgingen skjer på de utpekte sykehusene (se Valg av sykehus), blant annet fordi kvinnen/paret da kan gjøre seg kjent med sykehuset hvor fødselen skal finne sted, og fordi kontakter kan knyttes til barneavdeling etc.