Forside  

Biologiske hendelser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -

biohazard 2

Se også "Sammendrag" for forenklet kortversjon

 • Mikroorganismer og toksiner
 • Nasjonale og internasjonale spredningsscenarioer
 • Klassifisering av agens
 • Mistanke om forsettlig spredning av biologisk agens
 • Smitte, smitteveier, smittevern og dekontaminering
 • Aktuelle agens, symptomer og behandling
 • Pre- og posteksposisjonell profylakse
 • Differensialdiagnoser
 • Referanser

Se boksen til høyre for vedlegg.