Aktuelle agens, symptomer og behandling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Det finnes mange smittsomme agens som kan tenkes å bli benyttet ved planlagt spredning. Bare de mest aktuelle omtales her. Engelsk skrivemåte er satt i parentes.

I «Syndrombasert diagnostikk» har man satt opp en gruppering av kliniske tegn som kan være et hjelpemiddel til raskt å komme frem til aktuelle sykdommer.