Brucellose (Brucellosis)

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Årsak

Forårsakes av Brucella-bakterier (i  > 90 % av tilfellene B. melitensis), liten, obligat intracellulær gramnegativ stavbakterie. Kan overleve utenfor kroppen i opp til to år.

Epidemiologi og smitteveier

Sykdommen er en zoonose, overføres med upasteurisert geite- eller sauemelk og ost eller ved direkte kontakt med infiserte dyr eller deres sekreter via små hudlesjoner eller inhalasjon. Sykdommen er endemisk i store områder av verden. Utryddet i Norge, men ses av og til hos innvandrere (bl.a. fra Tyrkia og Midtøsten). Risiko for laboratoriesmitte.

Mulighet for biologiske hendelser

Japanerne eksperimenterte med brucellose som biovåpen på fanger under andre verdenskrig. Spredning som aerosol er mulig. Utviklet som biologisk våpen både i USA og Sovjetunionen etter andre verdenskrig. Bare 10-100 bakterier er tilstrekkelig for smitte. Sykdommen har imidlertid lav dødelighet og relativt lang inkubasjonstid, noe som reduserer dens effekt som biovåpen.

Klinikk     

Inkubasjonstid vanligvis 5-30 dager, men kan være inntil 12 måneder. Langvarig feber avløst av kortere perioder med feberfrihet (”febris undulans”). Fokale symptomer kan ses fra nært sagt alle kroppens organer (artritt, spondylitt, sacroileitt, epididymitt, endokarditt, akutt ileitt, hepatitt, meningitt, encefalitt, hjerneabscess, depresjon, miliære lungeabscesser, nefritt, abort, hudlesjoner/utslett, uveitt). Selv om det er en potensielt alvorlig sykdom, er dødeligheten lav (< 2 %) også uten behandling.

Smitteregime

Standardtiltak. Smitte mellom mennesker er meget sjelden og kun beskrevet seksuelt, via brystmelk og organtransplantasjon. Dekontaminering aktuelt ved bioterror.

Diagnose    

 • Blodkultur og dyrking av vevsbiopsier (NB! Brucella spp. vokser langsomt på vanlige medier).
 • PCR fra blodkultur eller vevsprøve er meget spesifikk.
 • Spesifikk serologi (agglutinasjon) utføres ved Folkehelseinstituttet.

Histologisk undersøkelse av vevsbiopiser viser ofte små granulomer uten sentral nekrose.
Mistanke om brucellose skal påføres remissen (fare for laboratoriesmitte).

Behandling     

Alltid kombinasjon av minst 2 antibiotika!

  Førstevalg Alternativ
Voksne og barn>8 år Doxycyklin 100 mg x 2 p.o. (barn 2,2 mg/kg x 2 ) i 6 uker + gentamicin  5 mg/kg/d i.v. x 1 i 1  uke Doxycyklin 100 mg x 2 p.o + rifampicin 600-900 mg/d p.o. (barn: 10-15 mg/kg/d) i 6 uker.
Barn<8 år Trimetoprim-sulfa (trimetoprim-sulfa (3-4/15-20 mg/kg) x 2 p.o. i 6 uker + gentamicin  5 mg/kg/d i.v i 2 uker Trimetoprim-sulfa (3-4/15-20 mg/kg) x 2 p.o. + rifampicin 10-15 mg/kg/d  p.o. i 6 uker.
Gravide Trimetoprim-sulfa 2 tabletter x 2 i 6 uker + rifampicin 600-900 mg/d p.o. i 6 uker.  

*God dokumentasjon fra Midt-Østen på at dette er et trygt regime

Posteksposisjonell profylakse

  Profylakse
Voksne Doxycyclin 100 mg x 2 + Rifampicin 600-900 mg/d i 3 uker
Gravide: bare rifampicin.

Barn

Barn > 12 år: Doxycyclin 2,2 mg/kg x 2 p.o. + Rifampicin 10-15 mg/kg/d p.o.      

Barn < 12 år: trimetoprim-sulfa 3-4/15-20mg/kg x 2 + rifampicin 10-15 mg/kg/d p.o. i 3 uker.

Gravide rifampicin

Vaksine

Ikke tilgjengelig