Pest – svartedauden (Plague)

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Årsak

Yersinia pestis, gramnegativ, aerob stavbakterie, ikke-sporedannende.

Epidemiologi og mulighet for bioterror

Bakterien forekommer naturlig mange steder i Asia, Afrika og Amerika, og er årsak til sykdom hos gnagere. Leilighetsvis smittes mennesker ved loppebitt eller direkte kontakt med gnagere eller katter. Mindre epidemier forekommer fortsatt. Smitte mellom mennesker skjer sjelden, men smitte kan skje ved direkte kontakt med sår og som dråpesmitte ved lungepest. Som biologisk våpen ble pestbakterien brukt av japanere i Kina under den andre verdenskrig, der lopper ble infisert og sluppet fra fly over sivile boområder. Overlagt spredning i form av bakterieholdig aerosol er mulig. Bakteriene påregnes å ha en overlevelse i aerosol på ca. 1 time.

Inkubasjonstid

2-4 dager.

Klinikk

Sykdommen karakteriseres av feber, frostanfall, hodepine, sykdomsfølelse, brystsmerter og gastrointestinale smerter. Høyt antall hvite blodlegemer. Det er tre hovedformer, ved aerosolspredning vil lungepest være den vanligste manifestasjon:

 • Byllepest: den vanligste naturlige formen (80-95%) er knyttet til loppebitt, med frysninger, hodepine, smerter og hevelse i en lymfeknuteregion. Er ofte ledsaget av erytem i overliggende hud. Lyskeregionen er oftest affisert, deretter aksillære og cervikale lymfeknuter. Dødelighet 50-90% ubehandlet, 10-20% ved behandling.
 • Septisk form: klinisk svært medtatte, høyfebrile pasienter, der det kliniske bilde ofte er dominert av kvalme, brekninger og abdominalsmerter. Hypotensjon og DIC kan ofte føre til nekroser av fingre, tær og ører.
 • Lungepest som skyldes hematogen spredning fra primærfokus eller dråpesmitte fra en annen pasient eller dyr med sykdommen (evt inhalasjon av aerosol ved bioterror). I løpet av få timer til få dager utvikles hoste, feber, hemoptyse, lobær pneumoni med svær lungesvikt (ARDS utvikling) og disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Dersom antibiotika ikke startes innen 24 timer, er primær lungepest nesten alltid dødelig.
 • Andre manifestasjoner: meningitt, tonsillitt, faryngitt, purpura.

Smittevern

Pasienter med lungepest bør isoleres med luftsmittetiltak de første 72 timer etter start av effektiv antibiotikabehandling. Standardtiltak er tilstrekkelig ved byllepest dersom sekresjon lar seg kontrollere med tildekking av bandasjer. Klær og bagasje som kan inneholde lopper bør prinsipielt destrueres, i spesielle tilfeller saneres (gass, effektiv spray).

Dekontaminering

Dekontaminering av eksponerte personer som for anthrax. Y pestis overlever kun kort tid utenfor kroppen, og dekontaminering av eksponert miljø er derfor som hovedregel ikke nødvendig.

Diagnose    

Avtal med laboratorium for adekvat pakking og transport av biologiske prøver (Folkehelseinstituttet). (Se vedlegg 3 Prøvetaking og emballering, Relevante prøver).

 • Dyrkning av Yersinia pestis fra sårsekret, luftveissekret, blodkultur
 • Realtime PCR
 • Antistoffpåvisning
  Behandling Alternativ
Voksne Gentamicin 5 mg/kg i.v.
Ciprofloxacin 400 mg x 2 i.v. /500 mg x 2 p.o. eller doxycyclin 100 mg i.v./p.o. x 2
eller
kloramfenikol 25 mg/kg i.v./p.o. x  4 (førstevalg ved meningitt).
Barn Gentamicin 5 mg/kg  x 1 i.v. ciprofloxacin 10 mg/kg (opp til 400 mg) x 2 i.v. eller ciprofloxacin 15 mg/kg (opp til 500 mg) x 2 p.o. eller doxycyclin 2,2 mg/kg (opp til 100 mg) x 2 p.o.  eller
kloramfenikol 25 mg/kg i.v./p.o. x  4 (førstevalg ved meningitt).

Behandling

Yersinia pestis er følsom for en rekke antibiotika. Total behandlingstid 14 dager.

Posteksposisjonell profylakse

Ved ubeskyttet direkte kontakt med pasienter som har lungepest og ikke er blitt behandlet i minst 72 timer eller etter annen eksponering for pest-aerosol:

Voksne ciprofloxacin 500 mg x 2 p.o. i 7 dager. eller doxycyclin 100 mg  x 2 p.o. i 7 dager
Barn ciprofloxacin* 15 mg/kg (opp til 500 mg) x 2 p.o. eller doxycyclin* 2.2 mg/kg (opp til 100 mg) x 2 p.o i 7 dager
Gravide og ammende Samme behandling som ikke-gravide.*

* Ved eksposisjon er risiko betydelig, og det er derfor indisert med medikamenter som ellers ikke brukes hos barn/gravide/ammende.Ommulig bør amming opphøre.

Vaksine

Pestvaksine er ikke tilgjengelig i Norge