Q-feber (Q-fever)

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Årsak     

Coxiella burnetii, som er en intracellulær, gramnegativ bakterie i rickettsia-familien.

Epidemiologi og smitteveier

Endemisk over det meste av verden. Finnes ikke naturlig i Norge. Siden 2007 har det vært et stort utbrudd i Nederland med utgangspunkt i geitebesetninger. De viktigste smittekildene for mennesker er storfe, sau og geiter, men mikroben har også flere dyrereservoar, bl.a. fugler, kaniner, hunder, katter og flått. Motstandsdyktig mot varme og uttørking. Bare 1-10 bakterier er nødvendig for smitte. Luftsmitte fra kontaminerte omgivelser vanligst, men kan også smitte gjennom upasteurisert melk. Risiko for laboratoriesmitte. Gravide er spesielt utsatt.

Mulighet for biologiske hendelser

Inhalasjon er sannsynlig smittemåte. Det er da forventet lav mortalitet, men høy akutt sykelighet.

Klinikk     

Inkubasjonstiden er 7-30 dager, vanligvis rundt 20 dager. Kronisk infeksjon kan oppstå fra 6 måneder til flere år etter smitte. Infeksjonen kan gi flere sykdomsbilder:
Akutt sykdom

 • Selvbegrensende febril sykdom med tørrhoste, hodepine, diaré, myalgi, oppkast
 • Atypisk pneumoni, ledsaget av kraftig hodepine og feber er hyppigste kliniske manifestasjon
 • Perikarditt/myokarditt
 • Meningitt, encefalitt, demens, ekstrapyramidale symptomer
 • Granulomatøs hepatitt
 • Osteomyelitt

Kronisk sykdom

 • Endokarditt, oftest på skadde klaffer
 • Hepatitt
 • Osteomyelitt

Smittevern    

Standardtiltak. Ingen risiko for smitte mellom mennesker. Dekontaminering aktuelt ved bioterror.

Diagnose    

Påvisning av antistoff og PCR ved Smittskyddsinstitutet.

Behandling    

Ved akutt sykdom:

Voksne og barn 12 år: Doxycyclin 100 mg x 2 i 14 dager.

Gravide, diegivende: Trimetoprim-sulfa (160/800mg) x 2. Varighet til nedkomst for gravide, 14 dager for diende. Ved alvorlig sykdom gis doxycyclin.

Barn < 12 år: Trimetoprim-sulfa (3-4/15-20 mg/kg) x 2 i 14 dager. Ved alvorlig sykdom gis doxycyclin.

Kinoloner bør benyttes til pasienter med nevrologiske symptomer.

Ved kronisk sykdom: Kinoloner eller doxycyclin kombinert med rifampicin. Ved endokarditt bør pasienten behandles i minst 4 år, eventuelt kombinert med hydroxyklorokin, behandling kan da begrenses til 1,5 til 3 år.

Posteksposisjonell profylakse

Som behandling, men varighet 7 dager. Start dag 8-12 etter eksponering. Tidligere profylakse er ikke effektiv og kan forlenge inkubasjonsperioden. Se også Pre- og posteksposisjonell profylakse.

Vaksine

Vaksine mot Q-feber er ikke tilgjengelig i Norge.