Toksisk sjokksyndrom (Stafylokokk-enterotoksin B)

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Årsak

Stafylokokk-enterotoksin B, ett superantigen, forårsaker normalt matforgiftning, men kan også forårsake toksisk sjokksyndrom.

Epidemiologi

Gule stafylokokker tilhører menneskets normalflara, men er også en vanlig årsak til lokal og systemisk infeksjon. Gule stafylokokker kan også produdusere en rekke toksiner. En av disse er stafylokokk enterotoksin B, som er en vanlig årsak til matforgiftning, men som også kan gi alvorlig systemisk sykdom kalt toksisk sjokksyndrom. Bakteriestammer med mulig enterotoksin B-produksjon kan kolonisere og infisere sår, lunger, hel hud og slimhinner. 40-60%  av ikke-menstruasjonsrelaterte toksisk sjokksyndromtilfeller skyldes enterotoksin B.

Mulighet for enterotoksin som bioterroragens

USA produserte stafylokokk-enterotoksin B som del av sitt offensive våpenprogram på 1960-tallet. Toksinet er svært potent og kan spres som aerosol. Produksjon av toksinet vil kreve betydelig spesialkompetanse og laboratoriefasiliteter. Spredning av toksin til en frisk befolkning vil kunne ha betydelige konsekvenser, avhengig av eksponeringsmåte.

Klinikk

Inhalasjon: Feber, hoste, dyspné, retrosternale smerter, abdominalsmerter.
Alvorlig forgiftning resulterer i lungeødem, ARDS, sjokkutvikling og dødelig utgang.

Forgiftning med mat eller drikke: Symptomer på matforgiftning innen 6 timer etter inntak, starter med akutt økt spytt-sekresjon, kvalme og brekninger, med påfølgende abdominale kramper og diaré.

Kontakt av toksin med konjunktiva: Konjunktivitt med puss-sekresjon, hevelse rundt øyet.

Diagnose

Antistoffpåvisning i rekonvalesenstiden.

Behandling

Penicillinasestabilt penicillin (cloxacillin/dicloxacillin) kombinert med clindamycin ved pågående infeksjonproduksjon i kroppen, for øvrig symptomatisk behandling (matforgiftning, inhalasjon av toksin/bioterror).

Differentialdiagnose

Streptokokk toksisk sjokk syndrom, sepsis, meningitt, annen forgiftning.