Virale encefalitter

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Det finnes en rekke virusfamilier som kan gi encefalitt og som kan tenkes benyttet som biovåpen ved spredning som aerosol. De fleste av disse overføres naturlig med artropoder eller gjennom smitte fra gnagere. Alfavirus (Eastern equine, Western equine og Venezuelan equine) regnes som kanskje de mest sannsynlige virus for overlagt spredning. Man vet at disse virus smitter lett som aerosol, bl.a. i laboratorier, og det har lav infeksiøs dose. For nærmere omtale av disse virus, se Bossi P et el. Bichat guidelines for the clinical management of bioterrorism-related viral encephalitis. Eurosurveillance 2004 Vol 9 Issue 12.