Melding og Varsling: Definisjoner

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Melding er i denne sammenheng en rutinemessig meddelelse, f. eks melding som kan sendes elektronisk eller med post til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Varsling er en meddelelse som skal skje raskt og direkte (vanligvis pr. telefon), varsleren må forvisse seg om at varslet er mottatt.

NB: Ved mistanke om overlagt spredning skal Kommunelegen, Fylkesmannen og Folkehelseinstituttet varsles direkte. Folkehelseinstituttet varsles ved å ringe den døgnåpne Smittevernvakten (tlf. 21 07 63 48).

Også i situasjoner hvor det ikke er mistanke om overlagt spredning, kan det ved mistenkt eller påvist sykdom være meldingsplikt og varslingsplikt i henhold til MSIS- og tuberkuloseforskriften. Det vises til Vedlegg 4 og Folkehelseinstituttets nettsider på www.fhi.no (klikk smittsomme sykdommer, sykdommer a-å).