Generelt om diagnostikk av infeksjoner

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Direkte metoder

 • mikroskopi (lys- og elektronmikroskopi)
 • antigenpåvising – påvisning av strukturelle deler av smittestoff ved hjelp av spesifikt antistoff
 • PCR (polymerase chain reaction) – påvisning av genmateriale i mikroorganismer.  
 • dyrking og identifikasjon.
 • toksinpåvisning

Indirekte metoder  

 • antistoff (”serologi”)
 • toksineffekt på forsøksdyr

Det lokale laboratoriet vil gi råd om hvilke undersøkelser som er aktuelle i en gitt problemstilling.
Det foregår også utvikling av metoder som kan identifisere bakterier på stedet (dvs uavhengig av laboratorier) i løpet av noen få timer. Disse er foreløpig ikke (2011) utprøvet i Norge, men kan bli viktige verktøy i løpet av få år.

Viruspåvisning med elektronmikroskop

(bl.a. ved OUS)

Ved elektronmikroskopi (EM) kan man raskt identifisere virus. Det finnes et 20-tall virusfamilier med humanpatogene varianter. Alle disse er karakterisert morfologisk ved EM og kan gjenkjennes i et egnet prøvemateriale. Siden EM ikke er avhengig av spesifikke reagenser, har metoden et åpent blikk også for uventede infeksiøse agens. Morfologisk identifikasjon av virusfamilie kan være til uvurderlig hjelp i situasjoner med ukjent infeksiøst agens. Hovedindikasjonen for EM i B-sammenheng er mistanke om kopper.