Vaksinasjon og posteksposisjonell profylakse ved biologiske hendelser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Både vaksiner og antimikrobielle midler kan være aktuelle ved sykdommer som skyldes forsettlig spreding av biologiske agens. Disse tiltak er omtalt under de enkelte sykdommer, for bedre oversikt gjengis de også som tabell.

Tabell: Vaksinasjon og posteksposisjonell profylakse – oversiktsstabell

Sykdom/Agens   Vaksine Posteksposisjonell profylakse, voksne Varighet Posteksposisjonell profylakse, barn
Anthrax Vaksine finnes, ikke tilgjengelig i Norge. Ciprofloxacin 500 mg x 2 p.o.  eller
Doxycyclin 100 mg x 2 p.o. eller hvis sensitiv amoxicillin 500 mg x 3 p.o.
60 dager.
Vaksinering like etter eksposisjon reduserer post-eksposisjonell profylakse til 28 dager.
Ciprofloxacin 15 mg/kg (opp til 500 mg) x 2 p. o. eller
Doxycyclin 2.2 mg/kg x 2 p. o. (>8 år), eller hvis sensitiv amoxicillin 25 mg/kg (opp til 500 mg) x 3
p. o.
Botulisme Nei Ikke aktuelt    
Brucellose Nei

Doxycyclin 100 mg x 2 + Rifampicin 600-900 mg/d

Gravide: bare rifampicin

3 uker

Barn > 12 år: Doxycyclin 2,2 mg/kg

(opp til 100 mg) x 2 p.o.  + Rifampicin 10-15 mg/kg/d (opp til 900 mg) p.o.
Barn < 12 år: trimetoprim-sulfa 3-4/15-20mg/kg x 2 + rifampicin 10-15 mg/kg/d  p.o. i 3 uker.

Snive og pseudosnive Nei Doxycyclin 100 mg x 2 eller trimetoprim-sulfa 2 tabl. x 2 p.o. 7 dager Trimetoprim-sulfa 3-4/15-20 mg/kg x 2 p.o.
Pest Ikke tilgjengelig i Norge Doxycyclin 100 mg x 2 p. o. eller ciprofloxacin 500 mg x 2 p.o.
7 dager Doxycyclin 2.2 mg/kg (opp til 100 mg) x 2 p.o. (>8 år), eller Ciprofloxacin 15 mg/kg (opp til 500 mg) x 2 p.o.
Q-feber Ikke tilgjengelig i Norge Doxycyclin 100 mg x 2 p.o. eller
Trimetoprim-sulfa 2 tabl. x 2  
(spesielt for gravide/ammende) eller
claritromycin 500 mg/d p.o.
7 dager
Start 8-12 dager etter eksposisjon.

Trimetoprim-sulfa 3-4/15-20 mg/kg x 2 p.o.,eller  claritromycin 7,5 mg/kg x 2 (opp til 500 mg/d).
Kopper Ja Vaksine gitt umiddelbart eller svært raskt etter eksposisjon mildner forløp av sykdom eller hindrer sykdom.
Tularemi Kan skaffes Ciprofloxacin 500 mg x 2 p.o. eller doxycyclin 100 mg x 2 p.o. 14 dager

Ciprofloxacin 15 mg/kg (opp til 500 mg) x 2 p.o eller

Doxycyclin 2.2 mg/kg (opp til 100 mg) x 2 p.o. (>8 år),

Viral hemoragisk feber Nei Ribavirin p.o. kan være aktuelt, avhenger av agens. (for detaljer se over).
Kontraindisert ved graviditet og amming.
10 dager Ingen anbefalinger