Syndrombasert diagnostikk

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

De mest aktuelle sykdommene som følge av overlagt spreding vil være sjeldne i Norge. De færreste leger kan derfor forventes å stille diagnosen raskt på basis av tidligere erfaring. Tabell under er ment som et diagnostisk hjelpemiddel basert på en sammensetning av kliniske kjennetegn (syndrombasert diagnostikk).

Kursiv angir sykdommer som omtales i håndboken.

Symptomer Differensialdiagnoser

Nevrologiske symptomer:

Symmetriske, descenderende, slappe pareser

Gullain-Barré syndrom

Virale infeksjoner i CNS, poliomyelitt

Myastenia gravis

Psykiatrisk lidelse 

Cerebralt insult

Toksiner og kjemikalier: organofosfater, karbonmonoksyd, sopp, thallium, alkohol

Botulisme og nervegasser

Feber og

symptomer fra thorax

KOLS eksacerbasjon (ofte Haemophilus)

Lobær pneumoni (pneumokokker; rustrødt sputum, herpes utbrudd)

Atypisk pneumoni (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Legionella pneumonia, influensa, respiratorisk syncytialvirus, vannkopper, Q-feber

Lungeabsess, empyem

Tuberkulose

SARS, pulmonal anthrax, lungepest, tularemi, snive(glanders), pseudosnive (meloidosis), ricin, stråleskade

Feber og

generalisert utslett

Erytematøst/makulopapuløst utslett: røde hunder, meslinger, parvovirus B19, enterovirusinfeksjoner, skarlagensfeber, tyfoid (rose spots), dengue og arbovirale infeksjoner, syfilis og kopper

Vesikulært/pustuløst utslett: vannkopper, disseminert herpes simplex infeksjon, disseminert herpes zoster, hand foot and mouth disease, molluscum contagiosum, apekopper, legemiddeleksantem, impetigo, kontaktdermatitt, erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom, skabb, akne, komplikasjoner til koppevaksine, kopper

Feber og

lokaliserte hudtegn og/eller

lokal lymfadenopati

Impetigo, erysipelas

Fixed drug eruption, lokalreaksjon til vaksine/BCG

Orf, kukopper, herpes simplex infeksjon (forkjølelsessår)

Lymphogranuloma venereum, granuloma inguinale, chankroid, byllepest,

edderkoppbitt, infisert insektstikk/flåttbitt

Kutan anthrax, tularemi, pseudosnive, snive

Feber og...

sjokk og/eller

blødningstendens eller DIC

Grampositiv sepsis (pneumokokker, streptokokker, stafylokokker)

Gramnegativ sepsis (meningokokker, Haemophilus influenzae, andre)

Toksisk sjokksyndrom (Staphylococcus aureus)

Malaria, tyfoidfeber, leptospirose, rickettsiose (tyfus, flekktyfus), dengue, hemolytisk uremisk syndrom (E. coli); viral hemoragisk feber, anthrax, pest, tularemi, snive, pseudosnive, kopper, ricin

Andre årsaker til DIC, inkludert leukemi, solide tumores, intrauterin død, leversvikt

(Referanse: Omarbeidet etter tabell i Health Protection Agency: CBRN incidents: clinical management & health protection Biological incident action guide, 2008).