Klassifisering av smitterisiko

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

I henhold til Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen § 6, inndeles biologiske faktorer i fire smitterisikogrupper i forhold til den infeksjonsfare de representerer: 

Smitterisikogruppe 1 innbefatter agens som vanligvis ikke forårsaker infeksjonssykdom hos mennesker
Smitterisikogruppe 2 innbefatter agens som kan forårsake infeksjonssykdom hos mennesker og som kan representere en fare for smittede personer. Det er usannsynlig at den vil spre seg til samfunnet og det finnes vanligvis effektive forebyggende tiltak eller behandling  
Smitterisikogruppe 3 innbefatter agens som kan forårsake alvorlig infeksjonssykdom hos mennesker og som utgjør en alvorlig fare for smittede personer. Det kan være risiko for spredning til samfunnet, men det finnes vanligvis effektive forebyggende tiltak eller behandling  
Smitterisikogruppe 4 innbefatter agens som forårsaker alvorlig infeksjonssykdom hos mennesker og utgjør en alvorlig fare for smittede personer. Det kan være stor risiko for spredning til samfunnet og det finnes vanligvis ingen effektive forebyggende tiltak eller behandling.