Forside   Fra CBRN skadested til sykehus  Bruk av deteksjonsutstyr  

Bruk av deteksjonsutstyr

CAM (Chemical Agent Monitor)

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

(Skal etter hvert fases ut til fordel for nyere teknologi, men er foreløpig (2011) den enheten som er tilgjengelig de fleste steder).

CAM brukes til å påvise visse typer gasser (nervegasser og hudgasser, samt fosgen, klorgass og hydrogencyanid) som kan anvendes som stridsgasser. Disse gassene kan også tenkes brukt i forbindelse med terrorangrep mot sivile. Enheten er avhengig av fungerende batteri. For tilfredsstillende funksjon må den startes opp minst en gang hver 3. måned og deretter gå kontinuerlig i minst 10 timer.

Enheten er først og fremst tenkt brukt som en hurtig påvisningsmetode for gasser i felt eller på skadested. I tillegg til Forsvaret, har også Sivilforsvaret og enkelte enheter innen Brann- og redningsetaten CAM. Enkelte sykehus (som OUS, Ullevål) har også CAM. Innenfor sykehus er monitoren tenkt brukt til å overvåke luften inne i akuttmottaket kontinuerlig, slik at man kan kontrollere at dekontamineringsrutinene er effektive nok til at denne ikke inneholder skadelige gasskonsentrasjoner.

 • NB: CAM påviser ikke alle gasstyper og kan ikke identifisere enkeltgasser!
 • NB: Hvis den blir brukt for å undersøke enkeltpersoner og gass i flytende form smitter over på monitoren kan denne fortsette å gi utslag selv når luften omkring ikke inneholder gass.

Bruksanvisning (Beregnet på brukere som har hatt opplæring i bruk av CAM)

 1. CAM brukes til generell monitorering av miljøet i behandlingsrom og skal plasseres sentralt i rommet
 2. Sett batteri i enheten og start opp med on/off knappen. (Dette for å sette ned responstiden)
  • Ekstra batteri finnes i bærevesken    
  • Enheten utfører en selvtest (tid for dette varier noe, indikeres med ”wait” i displayet)
 3. Klargjør enheten med filter (ekstra filter finnes i bærevesken).
  • Plasser den sorte nesebeskytter bak på enheten
 4. Velg med funksjonsvelgeren hvilken gasstype det skal søkes på (merket G: nervegasser og H: hudgasser). I Pluss-modus reagerer den på fosgen, klorgass og hydrogencyanid)
 5. Økende forgiftning av innemiljøet vises i displayet som rektangler. Displayet kan maks vise 8 rektangler, men en alarm vil lyde ved 4 rektangler (moderat forgiftningsfare)
 6. For å slå av CAM, først fjern filteret på tuppen før du setter på beskyttelseshetten
 7. Når displayet viser 0 rektangler: slå av ved å bruke on/off knappen

CAM

CAM_bruk