Antidoter og antidotlagre

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Noen antidoter er rimelige, slik at det ikke er noen stor økonomisk belastning forbundet ved å ha lager. Andre er mye dyrere. Da de fleste antidoter (bortsett fra atropin og naloxon) ikke har annen anvendelse enn ved forgiftning vil rullering av disse ikke kunne forhindre at mange dyre medikamenter går ut på dato og må kastes.

Selv om antidoter i prinsippet bør finnes der hvor pasienten først henvender seg, vil utplassering av fullstendige antidotlager på alle sykehus medføre store utgifter. I tett befolket område med flere sykehus innen rimelig avstand fra hverandre bør ett av akuttsykehusene (fortrinnsvis det som tar imot flest akuttpasienter under normale forhold) ha et lager som også står til disposisjon for andre sykehus i området. Terrorhandlinger må anses for mest sannsynlige i sentrale, folkerike områder (størst PR-effekt for terrororganisasjonen). Terroraksjonen mot skolen i Beslan i 2004 og mot Utøya i Norge 22 juli 2011 viser imidlertid at unntak forekommer. Geografiske avstander må også tas med i bildet når man tar avgjørelser om antidotdepoter, likeledes avstand til militære installasjoner hvor det finnes lager med antidot mot stridsgasser (forutsatt avtaler med Forsvaret om nødhjelp).

Akuttmedisinsk avdeling, OUS Ullevål, har et mindre lager av mange av mest aktuelle antidoter, inkludert medikamenter ved mistanke om intern kontaminering med radioaktive stoffer. Disse kan eventuelt avgis til andre sykehus ved akutt behov når medikamentene ikke kan skaffes på annen måte (kontakt medisinsk intensivavdeling (MIO), OUS Ullevål).

Se også: Ekstern bestråling vs radioaktiv kontaminasjon