Skadestedet

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Ved ulykker med personskade omtales lokalisasjonen for hendelsen som skadestedet. Ved CBRN hendelser (ulykker, eksplosjoner, brann, utslipp av giftige gasser eller andre skadelige agens) hvor man kan koble (eller spore) personskadens årsak til en bestemt lokalisasjon, kalles også dette et skadested. I situasjoner hvor mange blir akutt syke i løpet av få minutter innenfor et begrenset område uten en synlig årsak, er det overveiende sannsynlig at symptomene fremkalles av forgiftning med gass eller aerosol, eller at en gass (først og fremst innendørs) fortrenger luften og dermed oksygenet.

Skadestedet kan være lokalisert både utendørs og innendørs, den praktiske organisering av skadestedsarbeidet vil avhenge av hendelsens natur, lokale forhold og ressurser samt vær og lufttemperatur. Visse typer CBRN agens kan stille helt spesielle krav til håndtering av både situasjonen i seg selv og av syke/skadede. Hovedelementene i organisering av skadestedsarbeidet er imidlertid like uansett ytre forhold. Det formelle ansvaret for håndtering av hendelsens medisinske og praktiske konsekvenser påligger kommunen hvor skadestedet ligger. Denne kan imidlertid søke hjelp hos andre etater, institutter og overordnede myndigheter ved behov. I praksis vil nødetatene som er tilgjengelig på stedet alene måtte løse akutte problemer mht liv og helse i startfasen, ofte forsterket med medisinsk kompetanse fra de som vanligvis rykker ut på akuttoppdrag.