Kommunikasjon

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Direkte kommunikasjon mellom medisinsk ledelse på skadested og ansvarlig lege på mottakersykehus er viktig. Operativ Leder Ambulanse eller Fagleder Helse er ansvarlig for at de sykehus som skal ta i mot pasienter fra skadestedet så raskt som mulig får opplysninger om:

 • Sannsynlig agens (Gass? Radioaktiv stråling? Bioterror?)
 • Hvilket antall pasienter som kan forventes (Preliminært)
 • Pasientenes medisinske tilstand (Preliminært)
 • Behov for dekontaminering (Sannsynlig – ikke sannsynlig)
 • Dekontaminering utført på skadestedet?

Det siste punktet er avgjørende for om de pasienter som ankommer sykehus, kan tas rett inn i akuttmottak eller om de ved ankomst til sykehus først må gjennomgå dekontaminering. I så fall må sykehuset klargjøre sitt eget dekontamineringsutstyr og avsette personale ikledd verneutstyr til dette arbeidet. I kommunikasjonen bør det også gå klart frem om overordnede organer og myndigheter har blitt varslet om hendelsen. Se oversikt over «Ansvar og varsling».

Ved en større hendelse kan kommunikasjonen svikte. Mobiltelefonnettet kan gå ned når hendelsen blir kjent i massemedia og mange forsøker å ringe hverandre. Kommunikasjonen mellom ambulansene og AMK sentralen regnes som mer robust, og kan representere en alternativ kommunikasjonsmulighet. Et bedre sambandsnett (nødnettet) er nå (2011) operativt i deler av landet. Internettforbindelse kan gå ned, slik at man ikke kan få tilgang til elektronisk informasjon via netter via bærbare PC-er på stedet.