Skadestedsledelse

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
Prosedyrer og verktøy
 

Første person fra nødetatene som kommer til stedet fungerer som skadestedsleder. Brann og redning rangerer over ambulanse mht. ledelse. Ved politiets ankomst overtar disse ledelsen av skadestedsarbeidet. Den fra politiet som har lederfunksjonen kalles Skadestedsleder eller Innsatsleder. Det opprettes en skadestedsleders kommandoplass (SKLKO) i kald sone. Skadestedsleder skal organisere arbeidet på skadestedet i samråd med høyst rangerte brannmann (Fagleder Brann) og ambulansepersonell (Operativ Leder Ambulanse), eventuelt også med lege (Fagleder Helse) som rådgivere. Ved større hendelser opprettes en lokal redningssentral (LRS) som koordinerer innsatsen fra forskjellige myndigheter og organisasjoner. Ved behov kan også en av hovedredningssentralene (HRS) overta den øverste ledelse av innsatsen. Se også egen oversikt over «Ansvar og varsling».