Forside  

Introduksjon til NBC medisin

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Betydning av ofte forekommende begreper i NBC sammenheng

Agens: Stoff (kjemisk, radioaktivt) eller mikroorganisme/toksin, skadelige agens kan forårsake sykdom eller død.
Eksposisjon: Å bli utsatt for (potensielt helseskadelige) effekter av et agens.
Kontaminasjon: Å bli forurenset med (potensielt helseskadelige) agens. Både mennesker, dyr, gjenstander, bygninger og landområder kan bli kontaminerte.
Dekontaminering: En prosess hvor skadelige agens fjernes eller uskadeliggjøres slik at de ikke lengre utgjør en helse- eller miljøfare.
Triage: Sortering av syke/skadede, brukes vanligvis om vurdering/sortering etter tilstandens alvorlighetsgrad.