Ytterligere informasjon

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

For de som ønsker å fordype seg i NBC medisin, anbefales blant annet:

 • Critical Care Clinics 2005; 21: 641-839.
 • Fundamentals of Disaster Management, second edition (Society of Critical Care Medicine) Disaster Medicine 2006, Ciottone GR ed, Elsevier/Mosby.
 • CBRN incidents: clinical management & health protection. Health Protection Agency, London, England, 2006, revisjon sept 2008.

Elektronisk informasjon om NBC agens finnes på mange hjemmesider, f. eks sidene til: