Forside  

Kjemiske og toksiske agens

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Giftige og skadelige kjemiske stoffer

 

 poison sign

 • Generelt om kjemiske stoffers effekter
 • Eksponering og effekter på organismen
 • Klassifisering av gasser og flyktige væsker
 • Gassforgiftning og forholdsregler
 • Hovedgrupper av gasser og flyktige væsker
  • Gasser som irriterer slimhinner
  • Hudgasser
  • Gasser som fortrenger oksygen
  • Gasser som hemmer transport og omsetning av oksygen
  • Gasser som påvirker livsviktige enzymer
  • Sniffegasser, Brannrøyk, Aerosoler
 • Primært perorale gifter