Andre gasser, aerosoler

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Trimetylfentanyl (Aerosol)

I forbindelse med en terroraksjon mot et teater i Moskva ble det pumpet inn en aerosol inneholdende et sterktvirkende opioid, trimetylfentanyl. Inhalasjon av denne aerosolen medførte at både terrorister og gisler ble bevisstløse, sannsynligvis uten å forstå hva som var i ferd med å skje. Den sterkt respirasjonsnedsettende opiateffekten førte imidlertid til at mange personer døde av hypoksi før politiet våget å ta seg inn i teateret. Bruk av slik aerosol er altså effektiv i lukkede rom.
Inhalasjon av aerosolen utgjør fare også for hjelpepersonalet. Det er ingen fare for kontaminasjon fra pasienters klær eller kroppsoverflate.

Klinikk

Vil være de samme som ved overdose av opiater: Først eufori, små pupiller, så sløvhet, nedsatt bevissthet, respirasjonsnedsettelse og eventuelt hjertestans pga. hypoksi ved opphørt respirasjon.

Behandling

Evakuering, ventilasjon, om mulig med O2 initialt. Spesifikk antidot er naloxon (0,4 mg iv + 0,8 mg im), eventuelt gjentatte doser etter effekt.