Brannrøyk

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -

Økningen i den kjemiske industri og den økte bruk av nye syntetiske stoffer har ført til danning av andre giftgasser enn den tradisjonelt sett viktigste, CO, ved branner. Eksempelvis har erstatningen av asbest med polyuretan som brannisolasjon, ført til letal cyanidforgiftning (CN avgis når polyuretan smelter) ved brann, noe som har medført uro blant brann  og redningspersonell. Fortsatt er imidlertid CO den viktigste giftgass ved vanlige branner, men andre gasser kan utvikles ved brann/ sterk oppheting av ulike materialer. Behandlingen vil følge retningslinjer for vanlig førstehjelp og det som gjelder for de ulike gasser. Den farligste gassen er cyanid, og her vil innsatspersonell være godt beskyttet med brannvesenets vanlige overtrykks luftutstyr.