Hovedgrupper gasser og flyktige væsker

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Gasser og flyktige væsker kan deles i 5 hovedgrupper etter virkningsmeka¬nismen. Klinikk og behandling av eksponerte personer vil hovedsaklig være felles innen hver gruppe (listen nedenfor er ikke fullstendig). Damp fra organiske løsemidler kan gi rusfølelse, men også medføre skader på organismen. Brannrøk som dannes ved  brann og eksplosjoner inneholde en blanding av gasser fra forskjellige grupper. Disse omtales derfor som egne samlegrupper.

 • Gasser som irriterer slimhinner
  • Klorgass, ammoniakk, nitrøse gasser, fosgen, svoveldioksid, kloropikrin
 • Hudgasser
  • Sennepsgass, lewisitt, fosgen oxim
 • Gasser som fortrenger oksygen
  • Karbondioksid, metan, inerte (reaksjonsløse, ”ufarlige”) gasser
 • Gasser som hemmer transport og omsetning av oksygen
  • Cyanid, karbonmonoksid, hydrogensulfid
 • Gasser som påvirker livsviktige enzymer
  • Nervegasser, arsin

I tillegg bruker man gruppene:

 • «Sniffegasser» fra organiske løsemidler
 • Brannrøyk