«Sniffegasser» fra organiske løsemidler

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Sniffing er innånding av flyktige stoffer for å oppnå rus. Alle fettløselige flyktige organiske væsker kan nyttes til sniffing, for eksempel bensin, eter, kloroform, toluen og xylen. Trikloretylen og toluen har vært sniffet mest. Varigheten og intensiteten av sniffingen er av stor betydning for den toksiske effekten. Det er særlig lever  og nyreskader som er rapportert ved sniffing, men død på grunn av ventrikkelflimmer eller respirasjonssvikt forekommer. Ved kronisk eksponering sees hjerneskade. Vi kjenner ingen data på bruk av ”sniffegasser” i terrorøyemed.

Symptomatiske pasientene bør overvåkes med hensyn til mulige arytmier. Behandlingen er symptomatisk rettet mot eventuell lever- og nyresvikt. Skadene er som regel forbigående, men dialyse kan bli nødvendig i det akutte stadium.