Andre prinsipper

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Engelsk tittel Versjon Status
Revisjonsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012
 • Engelsk tittel - NBC-medicine
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.12.2011
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål
 • Redaktør - Overlege dr. med. Helge Opdahl et.al.
 • Publikasjonstype -
 

Gastrointestinal dekontaminering

Dette er kun aktuelt hvis agens er spist eller drukket. Ventrikkelskylling er sannsynligvis meget sjeldent indisert ved masseskade. Aktivert kull kan være aktuelt ved inntak av substanser som bindes av kull. Aktivert kull kan prøves ved inntak av toksiner (eks ricin) og visse radioisotoper (for eksempel jod-131 og cobolt-60). Heltarmsskylling kan være aktuelt ved inntak av radioisotoper (Polyetylenglykol- og elektrolyttløsning som gis over 4-6 timer på nasogastrisk sonde til utsiving rektalt blir gjennomsiktig). Ved perorale forgiftninger med radioisotoper kan det også være aktuelt med chelatorer som Berlinerblått (Prussian blue),  forgiftninger med cesium-137, thallium eller rubidium), magnesiumsulfat (forgiftninger med radium-226), aluminiumhydroxyd (forgiftninger med fosfor-32) eller aluminiumfosfat (forgiftninger med strontium-90).

Lungedekontaminering

Kan være nødvendig ved inhalasjon av radioisotoper som ikke er løselige og fjerner seg selv fra luftveiene. Ved vedvarende høy stråling må det vurderes bronchoalveolær lavage (BAL) i samråd med lungeleger og anestesi/intensivleger.

Deteksjon av kjemisk agens

Detektorer for kjemiske stridsmidler er dyre, og det kreves opplæring og trening av brukeren. Oslo universitetssykehus, Ullevål har et spesielt ansvar ved slike hendelser, og det finnes derfor en CAM (Chemical Agent Monitor) tilgjengelig her. Deteksjon med denne er tidkrevende, det er derfor uaktuelt å kontrollere hver enkelt pasient. CAMen kan stå på i målemodus for å kontrollere luften sentralt i mottak for å fange opp om det etter hvert akkumuleres uakseptabel forurensning i lokalet. Se vedlegg for tolkning av displayinformasjonen på CAM maskinen. Nyere og mer sofistikert, men likevel mer brukervennlig, utstyr er utviklet og vil etter hvert tas i bruk. Symptomer hos personale i sykehus eller i ren sone ute er ellers en sikker indikator på at rensingen ikke har vært god nok. Tidlige symptomer ved nervegass er synsforstyrrelser, små pupiller og økt sekresjon fra øyne/nese/munn.

Ved radioaktiv forurensning bør en Geierteller brukes for stikkprøver etter rens.